"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


Kjell Eriksson mottog idag stipendiet till Jan Fridegårds minne i Uppsala

Jan Fridegård på nationaldagen i Enköping

Litterära klubben på besök i Enköping

Medlemsblad nr 2 2017 finns nu på hemsidan

Medlemsblad nr 1 2017 finns nu på hemsidan

Årsmöte med Susanna Alakoski

801