"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


Nya medlemsblad nr 2 och 3 för pandemiåret 2020

Medlemsblad nr 1 2020

Medlemsbrevet nr 3 2019 är nu ute

Maja Hagerman årets pristagare i Uppsala

Medlemsblad nr 3/2018 är ute till medlemmar och hemsida

Medlemsblad nr 2 år 2018 är nu ute

Jila Mossaed får årets Jan Fridegårdspris Håbo kommun

Nytt medlemsblad 2018

Jan Fridegård. En Minnesbok 2017

Medlemblad 3 2017 på väg

Kjell Eriksson mottog idag stipendiet till Jan Fridegårds minne i Uppsala

801