Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Länkar

Här har vi samlat våra favorit-länkar.

www.kulturellaspår.se
Är en sajt där Uppsala kommuns kulturförvaltning samlat information om författare och andra kulturpersoner i staden i anslutning till att ett 20-skyltar satts upp på platser med anknytning till dessa personer. Skylten på Bredmansgatan 7 A där familjen Fridegård bodde 1947-68 var den första som sattes upp och den invigdes den 16 juni 2011.

www.filmfaktaforum.se/manus.php
På denna sajt finns i slutet, efter filmerna, ett antal teatermanus som är resultatet av Therese Söderberg insats 2010 när hon på grundval av Jan Fridegårds självbiografiska romaner skrev dels helaftonspjäsen "Mitt namn var Jan Fridegård" till Biskop-Arnös sommarteater dels dessa manus till kortare pjäser med allt från en till sex roller. Dessa manus är fria till användning.

www.moamartinson.se
Denna länk leder till vårt syster-sällskap för Moa Martinson, en av Jans nära författarvänner som bland annat tog han om Jan efter hans sjukhusvistelse när han vårdats för sin tuberkulos.

www.statarmuseet.com
Statarmuseet finns i Torup i Svedala kommun i Skåne. Museet är inrymt i en gammal statarlänga där besökarna kan se hur statarna bodde men det finns också bibliotek och andra museisamlingar. Sommartid är museet bemannat i kafé och butik och det finns levande djur där. 

www.kultur-historia.se
Detta är Håbo kultur och hembygdsförenings hemsida. Denna förening är huvudman för Fridegårds-Statarmuseet i Övergran.

www.habo.se
Håbo kommuns hemsida där all information om Jan Fridegårdpriset finns och övrig information om kommunen där Jan Fridegård växte upp i Övergrans socken.

www.uppsala.se
Uppsala kommuns hemsida där kulturförvaltningen ger information om stipendiet till Jan Fridegårds minne.

www.enkoping.se 
Enköpings kommuns hemsida som ger praktisk information för besökare och invånare om kultur och andra upplevelser och där det finns många platser med anknytning till Jan Fridegård, vilket framgår på andra delar av vår egen hemsida.

802
807