Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Uppsala kommuns stipendium till Jan Fridegårds minne

Uppsala kommun köpte efter Jan Fridegårds död 1968 hans sommarställe Gunggräna i Dalby socken för att använda det som stipendiebostad för kulturarbetare.

Så skedde under alla år till in på 2000-talet då intresset för stipendievistelsen avtog. Bland annat beroende på att bostaden höll ganska låg standard. Uppsala kommun bestämde sig då för att sälja fastigheten och använda intäkten till att instifta ett stipendium till Jan Fridegårds minne.

Stipendiet

  • Stipendiet är på 100 000 kr och delas ut vartannat år.
  • Första gången var 2009.
  • Stipendiet ska tilldelas en författare som verkar i Jan Fridegårds anda.
  • Pristagare kan nomineras.
  • Kulturnämndens stipendiekommitté beslutar.

Stipendiet har hittills tilldelats:

2009 Ola Larsmo med motiveringen:

"För ett författarskap som talar till vårt samvete. Med skicklig berättarkonst, social realism och empati väjer han inte för det svåra."

2011 Åke Smedberg med motiveringen:

"För hans dova men samtidigt inkännande, engagerande och väl formulerade skildringar av medmänniskornas livsöden."


2013 Magnus Alkarp med motiveringen:

"Uppsala kommuns stipendium till Jan Fridegårds minne 2013 tilldelas Magnus Alkarp för en berättarkonst, där vetenskapsmannens respekt för fakta, och historikerns känsla för tidsanda, förenas med konstnärens förmåga att ge liv åt en berättelse, och med humanistens paradoxala kombination av övertygelse och vidsynthet."2015 Lawen Mohtadi med motiveringen:

Uppsala kommuns stipendium till Jan Fridegårds minne
100 000 kronor tilldelas författaren och journalisten Lawen Mohtadi, för att hon i Jan Fridegårds anda blottlagt och visat oss de mänskliga följderna av orättvisor, klasssamhälle och utanförskap.


830
838