Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Jan Fridegårdsällskapet kallar till årsmöte kl. 18.30 den 21 mars 2012

Årsmötet 2012 hålls i biblioteket i Enköping och följs av en författarafton med Åke Smedberg kl. 19.00 till vilken alla är välkomna.

Vi håller vårt årsmöte i Enköpingsrummet på biblioteket kl. 18.30 onsdagen den 21 mars. Det följs av en författarafton med Åke Smedberg kl. 19.00. Då har vi möjlighet att stifta bekantskap med den senaste av våra hedersmedlemmar eftersom han fick 2011 år stipendium till Jan Fridegårds minne av Uppsala kommun. Åke debuterade 1976 med en lyriksamling men har därefter mest skrivit prosa och han hålls för en av de främsta novellisterna. Han har också tre kriminalromaner bland sina verk.

Åke har valt den mångtydiga rubriken "Mitt liv"  på sitt framträdande.

Välkommen till årsmöte och möte med en intressant författare!

Styrelsen
802
811
852