Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Detta är sällskapets styrelse 2011

Efter årsmötet 2016 består Jan Fridegårdsällskapets styrelse av:
  • Mats O Karlsson, ordförande, Enköping
  • Aase Fridegård Penayo, vice ordförande, Uppsala
  • Anna-Lena Eriksson, sekreterare, Enköping
  • Sune Johansson, ledamot, Boglösa 
  • Lars Bengtsson, ledamot, Enköping
  • Lars Holst,  ledamot, Kungshusby
  • Eva Emanuelsson, suppleant, Gåde, Boglösa
  • Elisabeth Forsman, suppleant, Uppsala

  • Från vänster på bilden som togs i maj 2016: Lars Bengtsson, Aase Fridegård Penayo, Anna-Lena Eriksson, Elisabeth Forsman, Eva Emanuelsson, Sune Johansson, Mats O Karlsson, Lars Holst


802
804