Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Aktuellt

Här lägger vi upp nyheter och aktuellt från Jan Fridegårdssällskapet.


Kjell Eriksson mottog idag stipendiet till Jan Fridegårds minne i Uppsala

Jan Fridegård på nationaldagen i Enköping

Litterära klubben på besök i Enköping

Medlemsblad nr 2 2017 finns nu på hemsidan

Medlemsblad nr 1 2017 finns nu på hemsidan

Årsmöte med Susanna Alakoski

802
811