Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Håbo kommuns Jan Fridegårdspris

Den som inom det nordiska språkområdet ger stöd och hopp åt människor som inte själva kan göra sig tillräckligt hörda kan bli pristagare. Förutom för skönlitterärt arbete kan priset också tilldelas den som berättar genom film eller teater för ökat människovärde och förbättrad livsmiljö.


Stipendiet

  • Håbo kommun instiftade sitt Jan Fridegårdspris 2006.
  • Prissumman är 100 000 kr och det delas ut vartannat år.
  • Priset ska uppmuntra, uppmärksamma och belöna ett pågående författarskap.
  • Priset kan sökas och pristagare kan nomineras.
  • En jury utser pristagaren.

Hittills har priset tilldelats:


Helene Rådberg, pristagare 2016, Jan Fridegårdssällskapet.
2016 Helene Rådberg med motiveringen: Helene Rådberg får priset för hur hon genom språklig lekfullhet skildrar ett samhälle med sociala brister. Oavsett om hon gestaltar en mor, en bruksort eller alltför långa arbetsdagar i barnomsorgen så är politiken, de egna erfarenheterna och kroppen synligt sammanflätade. Att läsa Rådberg är att drabbas mitt i vardagen.2014 Michel Wenzer med motiveringen: "Michel Wenzer får priset
för att han genom sin precision i filmhantverket väcker frågor om
vad det är som gör oss till människor. För att han väljer att skildra
klassamhällets yttersta konsekvenser. Där han i brutal verklighet
aldrig släpper det solidariska perspektivet, och därför kan visa både
människors överlevnadskonst, livsvilja och värdighet."

2012 Roy Andersson med motiveringen: "I Roy
Anderssons berättelser och personliga bildspråk förenas humanism, mod och lyhördhet för människans utsatthet. Han ger i sitt konstnärskap godtycklighetens motbild, där människans särart och egenvärde blir centralt".
 

2010 Lo Kauppi med motiveringen: "för ett Lo Kauppi – pristagare Håbo
konstnärskap som förmår synliggöra samhällsstrukturer utan att göra avkall på en personlig och fysisk närvaro. Genom sin relation till språket, det sociala perspektivet och intresset för de icke röststarka länkas hon till den svenska berättartradition som Jan Fridegård varit med om att grundlägga".
 

2008 Elsie Johansson med motiveringen: "för en
berättarkonst, som med realistisk och psykologisk iakttagelseförmåga, ger stort utrymme åt tidsskildringarna och klassaspekten inte minst ur ett kvinnligt perspektiv"
 

2006 Marit Paulsen med motiveringen: "för ett
skriftställarskap som med mod och klarsyn ger
röst åt de ohörda och tar strid för människovärde och livsmiljöer"
830
837