"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
126
e0b8c801e65b7c58062113421da739f7
Tillbaka

Nytt medlemsblad och kallelse till årsmöte 2019

Årsmötet 2019 håller vi på biblioteket i Enköping kl. 13-14 söndagen den 24 mars. I medlemsbladet finns en förkortad verksamhetsberättelse och styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019.
Efter årsmötet kan vi kl. 14.00 delta i mötet på biblioteket med författaren Lars Sund som är vårens författare i Litteraturkarusellen i Uppsala län. Det innebär att han framträder i länets alla åtta kommuner. Han är författare på heltid sedan 1999 och hans senaste bok är Där musiken började.
801