"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
137
8af1b656f94aa7b4fa4de17bc8e0f3cc
Tillbaka

Medlemsbrev nr 1 2021

Pandemin med smittspridning gör att all utåtriktad verksamhet får vänta. Under tiden kan vi läsa Jans böcker och artiklar. Alla medlemmar kan också betala medlemsavgiften på 100 kr. Läs hela bladet under fliken Sällskapet, det ligger tills vidare under år 2020!
801