Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Hacksta

I Hacksta föddes Jans mor Anna Lovisa 1858, dotter till dragon Lyster som senare blev nattvakt och ringare i Enköping. Anna Lovisa dog i Övergran 1928.

Fler bilder?
I bildgalleriet finns fler bilder från orter och platser förknippade med Jan Fridegård.
815
817