Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Uppsala kommuns stipendium till Jan Fridegårds minne

Uppsala kommun köpte efter Jan Fridegårds död 1968 hans sommarställe Gunggräna i Dalby socken för att använda det som stipendiebostad för kulturarbetare.

Så skedde under alla år till in på 2000-talet då intresset för stipendievistelsen avtog. Bland annat beroende på att bostaden höll ganska låg standard. Uppsala kommun bestämde sig då för att sälja fastigheten och använda intäkten till att instifta ett stipendium till Jan Fridegårds minne.

Stipendiet

  • Stipendiet är på 100 000 kr och delas ut vartannat år.
  • Första gången var 2009.
  • Stipendiet ska tilldelas en författare som verkar i Jan Fridegårds anda.
  • Pristagare kan nomineras.
  • Kulturnämndens stipendiekommitté beslutar.

Stipendiet har hittills tilldelats:


2021 Kristina Sandberg med motiveringen
"Till Kristina Sandberg för hennes skildringar av         
utanförskap och sociala motsättningar som är           
generella men som synliggörs genom det lilla 
perspektivet. På samma sätt som Fridegård lyfter
och ger upprättelse åt sin far stataren Johan Alfred
ger Sandberg genom sin mormor Maj röst åt
nedvärderade och bortglömda kvinnor.                                                                                                                                                                                                    


2019 Maja Hagerman  med motiveringen
"För hennes unika förmåga att lyfta fram historiska     skeenden och miljöer som hon låter speglas i nutiden med sikte på framtiden. Maja Hagerman har liksom Jan Fridegård intresserat sig för forntiden och sociala strukturer i samhället under olika tidsepoker och levandegjort detta för en bred läsekrets."

2017 Kjell Eriksson med motiveringen:
"För ett författarskap som med stark förankring i den uppländska myllan för arbetarlitteraturens arv vidare. Kjell Eriksson levandegör människor och miljöer alltifrån Ann Lindell vid Uppsalapolisen och kommissarie Santos i Brasiliens övärld till Alfons Andersson, frivillig i spanska inbördeskriget."2015 Lawen Mohtadi med motiveringen:

Uppsala kommuns stipendium till Jan Fridegårds minne
100 000 kronor tilldelas författaren och journalisten Lawen Mohtadi, för att hon i Jan Fridegårds anda blottlagt och visat oss de mänskliga följderna av orättvisor, klassamhälle och utanförskap.

2013 Magnus Alkarp med motiveringen:

"Uppsala kommuns stipendium till Jan Fridegårds minne 2013 tilldelas Magnus Alkarp för en berättarkonst, där vetenskapsmannens respekt för fakta, och historikerns känsla för tidsanda, förenas med konstnärens förmåga att ge liv åt en berättelse, och med humanistens paradoxala kombination av övertygelse och vidsynthet."2011 Åke Smedberg med motiveringen:

"För hans dova men samtidigt inkännande, engagerande och väl formulerade skildringar av medmänniskornas livsöden."2009 Ola Larsmo med motiveringen:

"För ett författarskap som talar till vårt samvete. Med skicklig berättarkonst, social realism och empati väjer han inte för det svåra."

830
838