Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Jan Fridegårdsällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap.

Vi har ett 100-tal medlemmar och styrelsen har sitt säte i Enköping. Ordförande är Mats O Karlsson och han kan nås på telefon 0705 176016. Vice ordförande är Aase Fridegård Penayo med telefon 0723 075060. Sekreterare är Anna-Lena Eriksson med telefon 0171 20723.

Här på hemsidan vill vi dela med oss av den kunskap vi samlat om Jan Fridegård. Tanken är att den ska innehålla fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och kanske någon filmsnutt.
802