Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Gåde

Gåde by

Gåde by i Boglösa socken. Hit till storbonden Anders Petter Andersson flyttade statarfamiljen Johansson från Hjulsta på hösten 1897, då Jan var halvåret gammal. Johanssons fick först dela stuga med en annan statarfamilj - Stora kojan, senare bo i egen stuga – Lilla kojan. Den kunde de längta tillbaka till från Katrinedal där statarna bodde i längor.

Minnesstuga

Idag finns i Gåde en minnesstuga med skrifter, klipp och foton om Jan Fridegård. Det är en gammal smedja som Boglösa Hembygdsförening med Henry Emanuelsson i spetsen rustade upp. Den invigdes 1989 av landshövding Hans Alsén. Stugan är öppen dygnet runt, året runt, för enskilda besök, men saknar belysning och uppvärmning. På bilden ses Hasse Eson i dörröppningen till minnesstugan. Foto: Enköpings-PostenLyktgubbar

Fridegårds bok Lyktgubbarna som kom ut 1955 utspelas i Gåde. Lyktgubbar var de som i likhet med Jans far skötte djuren. Tidiga morgnar gick de i mörkret med fotogenlampor från sina statarstugor till ladugården för att morgonmjölka korna.

Kvarnsten

Den kvarnsten som ligger på Jan och Gudrun Fridegårds grav på Uppsala gamla kyrkogård hämtade Jan från Gåde.

Fler bilder?
I bildgalleriet finns fler bilder från orter och platser förknippade med Jan Fridegård.
815
821