Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Detta är sällskapets styrelse 2019

Efter årsmötet 2019 består Jan Fridegårdsällskapets styrelse av:
  • Mats O Karlsson, ordförande, Enköping
  • Aase Fridegård Penayo, vice ordförande, Uppsala
  • Anna-Lena Eriksson, sekreterare, Enköping
  • Alfred Arvidsson, ledamot, Biskops-Arnö  
  • Lars Bengtsson, ledamot, Enköping
  • Ana Rojas Portilla,  ledamot, Enköping 
  • Eva Emanuelsson, suppleant, Gåde, Boglösa
  • Per-Axel Wiktorsson, suppleant, Uppsala


 
802
804