Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Lidingby i Vallby socken

I Lidingby i Vallby socken föddes 1863 Jans far Johan Alfred, son till indelte soldaten Reinhold From och hans hustru Carolina. Eftersom Johan Alfred inte själv blev soldat tog han namnet Johansson. Vid namnbytet hos pastorsämbetet i Vallby lär kyrkoherden ha gett kommentaren att faderns namn nog inte stämde så väl på Johan Alfred som redan då gjort sig känd som en man hade bestämda uppfattningar som han gärna kraftfullt gjorde bekanta. Jan använde dock namnet From på karaktärer i flera av sina romaner. Johan Alfred avled i Tillinge 1941.

Fler bilder?
I bildgalleriet finns fler bilder från orter och platser förknippade med Jan Fridegård.
815
816