Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Källgatan 23

På Källgatan 23 hade Carl Siösteen sin andra klädesaffär i kedjan AB Avbetalning eller AB Kläder i kommission. I denna butik arbetade Sara Södergren ”Vackra Sara” enligt en av Jan Fridegård författad visa i ”Butiksspring i Enköping och Ulundavisan”.

Fler bilder?
I bildgalleriet finns fler bilder från orter och platser förknippade med Jan Fridegård.
815
824
848