Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Biskops Arnö

Biskops Arnö folkhögskola

Biskops Arnö ligger i Övergrans socken och tillhörde Jan Fridegårds hemmamarker. Från sommarstugan Hällen kunde han se över vattnet till ön. När Föreningen Norden fick möjlighet att etablera folkhögskolan genom att staten upplät mark och byggnader i slutet av 1950-talet påverkade Jan aktivt att hans vän bildningskonsulenten Åke Leander blev skolans första rektor. Jan med familj vistades gärna på Biskops Arnö under 1960-talet och fram till Jans död 1968.

På folkhögskolan förvaras en stor del av Jan Fridegårds efterlämnade bibliotek och en del minnesföremål. Samlingen omfattar cirka 1150 titlar varav många är gåvoexemplar med dedikationer från Jans författarvänner. I bildarkivet finns några exempel på sådana. Det finns 29 böcker av Vilhelm Ekelund, 25 av Ivar Lo-Johansson, 24 av Tora Dahl, 23 av Erik Asklund och 6 av Nils Ferlin. Andra delar av samlingen ger en uppfattning av Jans intresse för de ryska författarna.

Öppna länk, genom att klicka på Fridegårdssamlingen i slutet av meningen, till biblioteket på folkhögskolan och där finns alla böcker i Fridegårdssamlingen.

Även Tora Dahls bibliotek förvaras på Biskops Arnö. Tora och Jan var nära vänner. Tillträde till biblioteket kan ske efter överenskommelse med bibliotekarien Alfred Arvidsson telefon 0171 82685 eller 070 6483787 eller e-post alfred.arvidsson@biskopsarno.se

Sommarteater på Biskops-Arnö 2010
Sommarteatern på Biskops-Arnö 2010 hade titeln "Mitt namn var Jan Fridegård". Det var nyskriven dramatik av Therese Söderberg som bygger på Jans självbiografiska texter i romanerna Lyktgubbar, Flyttfåglarna och Arvtagarna. I pjäsen spelades Jan Fridegård av Jan Boholm, hans mor Anna av Marika Lagercrantz och hans far Johan av Johan Jansson bland totalt 10 skådespelare. Sommarteatern blev en succé både konstnärligt och publikmässigt med över 2700 besökare. Therese Söderberg har utöver denna helaftonspjäs använt sitt material till sju olika teatermanus med allt från en monolog till en pjäs med sju medverkande. Dessa finns fria att utnyttja på www.filmfaktaforum.se/teatermanus

Sommaren 2011 framfördes på Wallinska gårdens nationaldagsfirande en av dessa pjäser; "Möte med patron" med Stig O Persson som From och Janerik Södergran som patron som framgår av bilden här bredvid.


Fler bilder?
I bildgalleriet finns fler bilder från orter och platser förknippade med Jan Fridegård.

815
823