Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Jan Fridegård och de stora ryssarna

Detta är en kandidatuppsats vid Lunds universitet författad av Agardh Hjärne som medgett att sällskapet får lägga på sin hemsida.

809
857