"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping. Ordförande är Mats O Karlsson, telefon 0705-176016, vice ordförande Lars Bengtsson.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
163
6963835bb78d76932136077211ea9e03
Tillbaka

Aino Trosell årets Jan Fridegårdsstipendiat i Uppsala

Det är med följande motivering som Aino Trosell blir årets stipendiat:
"För sina inkännande skildringar av det ljusa och mörka i människor, deras längtan och livets utmaningar. Aino Trosell ger perspektiv på aktuella samhällsfrågor och levandegör miljöer på den svenska landsbygden."

Aino är född 1949 i Malung och hon flyttade 1966 till Göteborg för arbete som socialarbetare. Det skildrade hon i sin bok "Socialsvängen" 1978. Från 1975-85 arbetade hon som svetsare på varven. Hennes fortsatta författarskap är socialrealistiska romaner och noveller med anknytning till storstad och varv men också till landsbygden och dess utarmning. Aino Trosell räknas till de moderna arbetarförfattarna tillsammans med Elsie Johansson, Kjell Johansson, Majgull Axelsson och Göran Greider. Av dessa har de båda förstnämnde tidigare fått Jan Fridegårdspriset på 100 000 kronor i Håbo kommun.

Aino Trosell var åren 2007 till 2010 bosatt i Enköping. Hon talade på sällskapets årsmöte 2010 under rubriken "Jan Fridegård gav mig styrka". Hon berättade om sin läsning av Jans böcker som ung utan författardrömmar och hur hon vid en omläsning inför föredraget såg hur hennes eget författarskap fått näringstillförsel från Jans och andra arbetarförfattares verk.

Stipendiet delas ut under hösten 2023 i Uppsala och då hoppas vi att Aino, som dessutom är en av sällskapets medlemmar, igen kan komma till ett sällskapets arrangemang. Vi gratulerar och ser Aino som en mycket värdig stipendiat som i hög grad med sitt författarskap verkat i Jan Fridegårds anda.
801