"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
148
5af019f9ed7bc905b1d977044afc6e75
Tillbaka

Jan Fridegård och de stora ryssarna

Av Jans egna uttalanden om vad och vilka som mest inspirerade honom i hans författarskap har framgått att de stora ryska författarna var mycket viktiga. Han höll Gorkij och Tjechov främst av dessa. Genom Agardh Hjärnes utförliga och gedigna genomgång i uppsatsen av de flesta för att inte säga alla "de stora ryssarna" vidgas perspektiven. Det är en mycket läsvärd uppsats som vi i sällskapet är glada över att få göra tillgänglig i sin helhet på detta sätt.
801