Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
49
f73fa3eb9a50ca2cd95d6a47668863bb
Tillbaka

Jobäckers pressklipp inscannade och tillgängliga

Dessa pressklipp spänner över tiden från slutet av 1940-talet till 1990-talet. De är sorterade per utgiven bok där recensioner och kommentarer är samlade och årtal angivna på de pdf-filer som de presenteras i. Sådana pressklipp återfinns under fliken Författarskap.

Övriga pressklipp som handlar om Jans person, familj, författarturnéer, födelsedagar, spiritism och nekrologer återfinns under Jans liv.

Mängden klipp är stor och sorteringar är som ovan angetts. Inom pdf:erna får man bläddra och söka sig fram. Det finns många verkliga godbitar i materialet som visar vilken stark ställning Jan Fridegård hade i dåtidens litterära Sverige.
801