"ett språkrör för många som lever och dör, hårt och tyst - utan möjlighet att själva få säga sitt ord"

Så beskrev Jan Fridegård vad han ville med sitt författarskap.

Jan Fridegård

Fakta om Jan, hans liv, familj, intressen, historier, omdömen, hans egen röst och bilder. Hans författarskap samt plats och ställning i litteraturvetenskapen.

Sällskapet

Vi är ett litterärt sällskap med uppgift att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Styrelsen har sitt säte i Enköping.

Priser

Det delas ut två pris i Jan Fridegårds namn, ett av Håbo kommun och ett av Uppsala kommun. Respektive pris delas ut vartannat år.

Senaste nytt

Här meddelar vi om vad som är på gång i föreningen.


ARTICLE
157
54fe2983becd95f61f1fcbb4bd8e3a4c
Tillbaka

Medlemsbladet 3/2022

Årets sista medlemsblad domineras förstås av Kjell Johansson som årets mottagare av Håbo kommuns Jan Fridegårdspris. Kjells fem böcker om De utsatta refereras kortfattat och juryns motivering redovisas.

Kjell kommer att mottaga priset vid en ceremoni på Biskops-Arnö folkhögskola fredagen den 28 oktober. Utöver att juryns ordförande, tillika sällskapets ordförande, Mats O Karlsson föredrar motiveringen kommer Rasmus Landström hålla föredrag utifrån sin bok "Arbetarlitteraturens återkomst". Kjell och Rasmus kommer vidare att samtala om Kjells författarskap. 
801