Jan Fridegård

Motiveringen när Jan Fridegård fick "Lilla Nobelpriset" 1967: "För hans sakliga genomlysning av ett inre öde, så som det formats under samhällets tryck och för en andlig spännvidd i linneansk och swedenborgsk tradition"

Fotoalbum


Tillbaka
 

Bildgalleri

Klicka på en bild för att öppna bildvisningen.
Detta är arbetsstyrkan på Katrinedals herrgård omkring 1910. Jan Fridefård, eller Fride Johansson som han då hette, sitter i andra raden till höger med stor keps bakom pojken i hatt. Jan Fridegård (Fride Johansson) med tjuren Hero på Katrinedal. Tjänstefolk och besökare på Katrinedals herrgård. Här fanns bland andra de herrskapsflickor som Jan skrev om i sina tidiga romaner. Drivbänkar i trädgården på Katrinedals herrgård. Katrinedals herrgård i Övergran där Jan Fridegård växte upp i en statarfamilj. Strandängarna vid Katrinedals herrgård där Jan Fridegård i unga år var vallpojke. 
808
828